مدیریت:هنر و دانش انجام کار با و بوسیله دیگران جهت پیشبرد اهداف سازمان.

بی خبر از هم دگر بودن چه سود                        بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید            ور نه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود

گر نرفتی خانه اش تا زنده بود                           خانه ی صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود

گر نپرسی حال من تا زنده ام                            بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود

زنده را در زندگی قدرش بدان                            ور نه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود

گر نکردی یاد من تا زنده ام                              سنگ مرمر روی قبرم را نهادن ها چه سود 

 

تقدیم به تمام کسانی که در طول عمر خویش بر  ایشان جفا گردیده است

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 13:31  توسط احمد  |